Zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

Jan Gryc, se sídlem Brno - Lesná, Loosova 578/9, 638 00 IČ: 74120557, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku, provozovatel webových stránek revizegryc.cz (dále jen „Správce“) ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanovení v oblasti ochrany osobních údajů. Správce zpracovává jen údaje nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů, tedy zejména tyto osobní údaje:

jméno a příjmení, příp. název společnosti
e-mail
telefonní číslo
případně všechny další údaje nezbytné pro účely plnění konkrétní smlouvy


Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo, e-mail a všechny další údaje nezbytné pro účely plnění smlouvy je nutné zpracovat za účelem posouzení a případného zpracování Vaší žádosti. Tyto údaje budou Správcem zpracovány jen po dobu nevyhnutnou pro účely plnění smlouvy, nejdéle však po dobu 2 let. Tyto údaje nebudou v žádnem případě použity pro marketingové účely nebo předány třetí straně. Správce chrání poskytnuté osobní údaje pomocí moderních zabezpečovacích technologií a udržuje vhodná technická a organizační opatření, aby zabránil nevhodnému nebo náhodnému prozrazení, použití, přístupu, ztrátě, změně nebo poškození poskytnutých osobních údajů.


Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou dále zpracovávat jen advokáti, kteří mají se Správcem uzavřenou smlouvu o poskytování právních služeb. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.


Vítám veškeré komentáře, dotazy a žádosti týkající se použití Vašich údajů, nebo pokud si přejete uplatnit jakákoli svá práva, můžete mně kontaktovat na níže uvedených adresách:

Email: revizegryc@gmail.com
Adresa: Loosova 578/9, 638 00 Brno - Lesná


Rozumím, zavřít okno